Breaking News

ไร้ผู้ติดเชื้อในประเทศ 71 วัน!! พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 รายมาจากรัสเซีย ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,321 ราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,321 คน

อ่านต่อ...
Breaking News

พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย!! ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,125 ราย

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 4 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,125 คน

อ่านต่อ...
Breaking News

พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย!! ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,102 ราย

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,102 คน

อ่านต่อ...
Breaking News

พบผู้ป่วยเพิ่ม 17 รายมาจากต่างประเทศทั้งหมด!! ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,101 ราย

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 17 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,101 คน

อ่านต่อ...
Breaking News

เสียชีวิต 1 ราย!! พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,083 ราย

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,083 คน

อ่านต่อ...
Breaking News

พบผู้ป่วยใหม่ 11 รายกลับจากคูเวตทั้งหมด!! ยอดรวม COVID-19 ในไทยล่าสุด 3,076 ราย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 11 รายซึ่งเดินทางกลับมาจากคูเวตทั้งหมด  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,076 คน

อ่านต่อ...
Breaking News

พบผู้ป่วยใหม่ 11 ราย!! ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,065 ราย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 11 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,065 คน

อ่านต่อ...
Breaking News

พบผู้ป่วยใหม่ 9 รายที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด!! ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,054 ราย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 9 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,054 คน

อ่านต่อ...