Breaking News

BREAKING!! นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรแล้ว เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

โดยนายกรัฐมนตรีจะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ด้วยตนเอง และรายงานตรงต่อประชาชนด้วยตนเอง หรือให้เฉพาะบุคคลที่นายกฯ แต่งตั้งเท่านั้น

และจะให้มีการแถลงข่าวประจำวันเพื่อลดความสับสน รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชน งดสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์แยกรายคน ให้ใช้ข้อมูลทางการจากศูนย์ข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุด