ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ ยังหนัก! พบติดเชื้อเพิ่ม 19,983 ราย เสียชีวิต 138 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,577 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 ส.ค. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายใหม่อีก 19,983 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,633 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 350 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 756,505 ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 138 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 6,110 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 6,204 รายแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงการตรวจหาเชื้อเข้าข่าย หรือ ATK อีก 2,577 ราย รวมทั้งกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 5,157 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 1,070 ราย

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953452

ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ ยังหนัก! พบเสียชีวิต 147 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 18,901 ราย ยังไม่รวม ATK อีก 2,470 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

ล่าสุด วันที่ 3 ส.ค. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายใหม่อีก 18,901 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,158 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 743 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 652,185 ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 178 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 5,221 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 5,315 รายแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีพบยอดติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจวัดผลด้วยระบบ ATK อีก 2,470 ราย มียอดสะสม 5,835 ราย และยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีก 4,893 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,046 ราย

 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/952467