เสียชีวิต 1 ราย!! พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,083 ราย

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 ราย  โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วย 1 คนทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,083 คน

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 1 ราย : เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และเข้าพักที่ State Quarantine

สำหรับผู้เสียชีวิต 1 ราย : เป็นชายไทย อายุ 80 ปี โรคประจำตัวคือหอบหืด เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เพื่อรับการผ่าตัดสะโพก แต่ยังไม่มีอาการเข้าข่ายติดโรคโควิด-19 ต่อมาวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563 ขณะพักฟื้นที่หอพักผู้ป่วยพิเศษรวม มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเดียวกัน หลังจากนั้นผู้ป่วยยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

จากสถานการณ์ล่าสุด ประเทศไทยติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว 3,083 รายนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนั่นก็คือ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 59 คน

รักษาหายแล้ว 2,966 คน

เสียชีวิต 58 คน

Breaking News

เสียชีวิต 1 ราย!! พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 3,083 ราย

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 ราย  โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วย 1 คนทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,083 คน

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 1 ราย : เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบีย และเข้าพักที่ State Quarantine

สำหรับผู้เสียชีวิต 1 ราย : เป็นชายไทย อายุ 80 ปี โรคประจำตัวคือหอบหืด เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เพื่อรับการผ่าตัดสะโพก แต่ยังไม่มีอาการเข้าข่ายติดโรคโควิด-19 ต่อมาวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2563 ขณะพักฟื้นที่หอพักผู้ป่วยพิเศษรวม มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเดียวกัน หลังจากนั้นผู้ป่วยยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

จากสถานการณ์ล่าสุด ประเทศไทยติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว 3,083 รายนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนั่นก็คือ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 59 คน

รักษาหายแล้ว 2,966 คน

เสียชีวิต 58 คน