Breaking News

วันนี้พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 3 ราย!! ยอดรวม COVID-19 ในไทยล่าสุด 3,031 ราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเพียงรายเท่านั้น  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 3,031 คน

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 3 ราย : มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้

รายที่ 1 : เป็นหญิงไทยอายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่ทำงานในกรุงเทพฯ เริ่มป่วยด้วยอาการถ่ายเหลว และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม ปัจจุบันยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

รายที่ 2 : เป็นชายไทยอายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1 และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม และรักษาตัวในโรงพยาบาลเดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ 1

รายที่ 3 : เป็นหญิงไทยอายุ 27 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต อาชีพเป็นพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม ปัจจุบันยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต

จากสถานการณ์ล่าสุด ประเทศไทยติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว 3,031 รายนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนั่นก็คือ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 118 คน

รักษาหายแล้ว 2,857 คน

เสียชีวิต 56 คน