Breaking News

พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 8 ราย!! ไร้ผู้เสียชีวิต ยอดรวม COVID-19 สะสมในไทยล่าสุด 3,000 ราย

วันที่พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเพียง 8 ราย  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มียอดรวมทั้งหมด 3,000 คน

สำหรับผู้ป่วยใหม่รายแบ่งออกเป็นส่วนด้วยกัน

กลุ่มที่ 1 คือ การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน 3 ราย

กลุ่มที่ 2 คือ อยู่ในศูนย์กักกัน ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมือง ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งหมดเป็นผู้หญิงแรงงานต่างชาติทั้ง 5 ราย

จากสถานการณ์ล่าสุด ประเทศไทยติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว 3,000 รายนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนั่นก็คือ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 161 คน

รักษาหายแล้ว 2,784 คน

เสียชีวิต 55 คน