Breaking News

ผู้ป่วยใหม่เพิ่มแค่ 1 ราย!! ไร้ผู้เสียชีวิต ยอดรวม COVID-19 ในไทยวันนี้ 2,988 ราย

วันที่พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเพียงรายเดียวเท่านั้น  ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 2,988 คน

โดยผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย พบว่า เป็นชายไทยอายุ 45 ปี มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน เคยมีประวัติเดินทางไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในต่างประเทศ อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บ และหายใจเหนื่อย วันที่ 15 เมษายน ก่อนที่ผลตรวจเชื้อจะพบว่าเป็นผูป่วยโควิด-19 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์ล่าสุด ประเทศไทยติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้ว 2,988 รายนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนั่นก็คือ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 187 คน

รักษาหายแล้ว 2,747 คน

เสียชีวิต 54 คน