Breaking News

ด่วน!! กทม. ประกาศ “ร้านสะดวกซื้อ-ร้านอาหาร” ปิดเที่ยงคืน-ตี 5

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร ต้องปิด เที่ยงคืน จนถึง ตี 5 (00.01-05.00)

โดยคำสั่งนี้ครอบคลุมถึงเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือลักษณะเดียวกัน, ซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะในห้างหรือนอกห้าง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท  หรือโชห่วย และร้านอาหารในคูหา, แผงลอย, รถเข็น ไม่ว่าจะขายอาหารอย่างเดียว หรือเครื่องดื่ม และจะให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.01 – 00.00 น. (ตีห้า-เที่ยงคืน) เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ปิดสวนสาธารณะทั้งของรัฐ และเอกชนด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน จนถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดการรวมตัวกัน ขอให้ทุกคนอยู่บ้านให้มากที่สุด และ กทม.จะหาทางเยียวยาให้กับผู้เดือดร้อนอย่างเร็วที่สุด ทุกสถานที่ปิดจะมีการประเมินตามมาตรฐานทางการแพทย์หากเปิดได้จะกลับมาเปิดให้เร็วที่สุด